Construcción en A Coruña

Temas

Documentación amianto

04/07/2018 · AMIANTO

Con esta publlicación o Issga quere ofrecer unha ferramenta que sirva de axuda e dea unhas pautas básicas de actuación para evitar que estes materiais atopados de maneira inesperada poidan poñer en risco as persoas traballadoras ou terceiras persoas por descoñecemento da posible presenza de amianto ou por actuar de maneira imprudente.

Issga16-AmiantoA5V12-Gal.pdf

Descargar

¡Compártelo!